<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título
B.T.T. OS ROZATOXOS. 28 E 29 DE MAIO DE 2005 - ROTA DOS ENCOROS
CLASIFICACIÓNS DA AVALANCHA E "A TUTTI CHURRASCO"
   
VER CLASIFICACIÓN AVALANCHA
VER CLASIFICACIÓN "TUTTI CHURRASCO
   
Para ver a clasificación de cada unha das carreiras, non tes máis que premer na proba correspondente